מסע בני נוער לפולין

המסע לפולין הוא אירוע חינוכי מכונן בזהותם של בני נוער וצעירים
ויכול לשמש קרקע לגיבוש תפיסת עולם בוגרת ועשירה דרך למידה והתנסות