מסע סטודנטים לפולין

מסע סטודנטים לפולין מהווה תהליך חינוכי עשיר ומורכב
בעל ייחוד חינוכי כחלק מתקופת הלמידה באקדמיה