הכנה למסע לפולין

בחלק זה תכירו הרצאות, סדנאות וימי עיון,
המשמשות אותנו בהכנה למסע לפולין במשלחות בהדרכתנו ובמסגרת סמינרים וימי עיון לשותפינו