סמינר שכבתי במקביל למסע לפולין

יחד עם בתי הספר השותפים שלנו,
פיתחנו פעילות חדשה וייחודית הנותנת מענה לתלמידי השכבה שאינם יוצאים למסע לפולין