מעט על מול נבו

מול נבו הוא מרכז חינוכי העוסק בעיצוב ולימוד זיכרון השואה בחברה הישראלית
באמצעות סדנאות, הרצאות, ימי עיון והובלת משלחות לפולין וגרמניה