איך אומרים שואה בגרמנית?

איך אומרים שואה בגרמנית? כיצד התמודדה גרמניה של ימינו עם זיכרון השואה – בדגש על תפקידם של "הרוצחים"? ומה אנו יכולים ללמוד מתוך תרבות זיכרון השואה בגרמניה – בעבר ובהווה?

הסדנא עוסקת בהיבטים מרכזיים של תרבות הזיכרון של תקופת הרייך השלישי ומלחמת העולם השנייה בחברה הגרמנית בימינו, דרך סקירת פרסומים, סרטונים וספרים העוסקים בנושא. בסדנה מפתחים המשתתפים תפיסה ביקורתית של "תרבות הזיכרון" – ומתוך כך יכולים לבחון את תרבות הזיכרון של החברה בה אנו חיים כיום.

היחידה מומלצת מאוד ליוצאים למסע לפולין ולצוותי המורים / המלווים למסע.

אחרי הביקור באושוויץ הבנתי, שאין לנו בני האדם זכות להחזיק בהיסטוריה ככלי נשק זה נגד חברו. עלינו לקבל את מאורעות העבר שהם מחוץ להישג ידינו, ולתקן את ההווה והעתיד שנמצאים באחריותנו.

האב אמיל שופאני