אל שורשי הציונות

מה היו שורשי הציונות המודרנית? כיצד השפיעו התקופה המודרנית, הלאומיות, האנטישמיות ואהבת ציון על צעירות וצעירים בני המאה ה-19 – ומי היו הראשונים לחלום ולהגשים את חזון הציונות?

בפעילות זו נעמיק אל עברה של הציונות, נציג את הפתרון ששאפה לתת לבעיותיו של העם היהודי בגלות – ונכיר את הארגונים החברתיים ותנועות הנוער ששימשו קרקע פורייה לגידול רעיונות הציונות והפיכתם מחלום למציאות.

קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי, ואני מאמין באמת כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל לא תחדל מלהיות אידיאל. כי בציונות כפי שאני מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית.

בנימין זאב הרצל