גזענות, שנאת האחר ואנטישמיות

כיצד מתפתחת באדם תפיסת האחר ושנאתו? מה ההבדלים המהותיים בין שנאת ישראל הקדומה והאנטישמיות המודרנית? ובמה נבדלה האנטישמיות הנאצית מכל גילויי השנאה שקדמו לה?

למידת נושאי האנטישמיות ושנאת האחר נועדה להדגיש את המנגנון החברתי של שנאת הזר הפועל מקדמת הימים בין כל עמי העולם. עם זאת, האבחנה החשובה הנערכת ביחידה זו מצביעה על היחס הייחודי לו זכו היהודים – החל משנאת ישראל הקדומה, דרך האנטישמיות המודרנית וכלה באנטישמיות הנאצית הנבדלת והייחודית.

איש אינו נולד כשהוא שונא אדם אחר בגלל גוון עורו, מוצאו או דתו. אנשים לומדים לשנוא, ואם ניתן ללמדם זאת ניתן ללמדם לאהוב, כי האהבה קרובה יותר ללבו של האדם מאשר ניגודה.

נלסון מנדלה