שאלת הבחירה – דילמות מוסריות בגטו ובשואה

תקופת השואה לוותה בדילמות מוסריות וחברתיות רבות – החל מתחילת הכיבוש הנאצי, דרך החיים בגטאות, וכלה בחיי האסיר במחנה. כחלק מהלמידה על תקופת המלחמה נכיר את האתגרים שעמדו בפני דמויות שונות, ואת ההחלטות הרות הגורל שנדרו שלקבל לגבי עצמם, יקיריהם וקהילותיהם.

בפעילות נתנסה בקבלת החלטות "מנקודת ראות ההווה" – דרך עיניהם של מי שנאלצו לקבל החלטות קשות ומורכבות יום ביומו, במטרה לפתח הזדהות, הבנה והעמקה ברוח התקופה.

נסיון חיי המחנה מורה לנו, כי יש בידי האדם חופש בחירת פעולה. מצויות דוגמאות רבות, מהן דוגמאות שיש בהן מיסוד הגבורה, המוכיחות לנו, כי אפשר היה לגבור על האפתיה, לדכא את הרגיזות. אדם מסוגל לשמור על שארית של חירות רוחנית, של עצמאות המחשבה, אף בתנאים נוראים אלה של ערה נפשית וגופנית.

ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות