מבצעי הפיתרון הסופי בעיני המחקר

האם היו הרוצחים "תליינים מרצון" – או "אנשים רגילים"? מהם ההסברים שנותנים המחקרים אודות מעורבותם של אנשים רבים ממעמדות שונים באוכלוסייה במעשי הרצח במלחמת העולם השנייה? ואילו לקחים עולים וניתן ליישם ממחקרים אלו?

בפעילות זו נבחן את דמותם של הרוצחים הנאצים בעיניים מודרניות דרך מחקריהם של סטנלי מילגרם, פיליפ זימברדו וכריסטופר בראונינג. הפעילות מציפה שאלות היסטוריות וחברתיות הנוגעות לקונפורמיות, צייתנות, היררכייה וקודים חברתיים גלויים וסמויים, ומועברת בשילוב סרטונים מרתקים.

הדבר הדרמטי והמצער ביותר עבורנו היה ההבחנה בקלות שבה יכולה התנהגות סדיסטית להתעורר באנשים שלא היו טיפוסים סדיסטים. התפקיד עושה את האדם – האכזריות נבעה מסדר חברתי אכזרי ולא מאכזריות המשתתפים.

פרופ' פיליפ זימבארדו