דמותם של חסידי אומות העולם

מה גורם לאדם להפוך מאדיש למציל? כיצד ניתן להסביר את תופעת חסידי אומות העולם? ובמה סיפורם של אלו שבחרו בצדק ובטוב בתקופת השואה יכול לתרום להבנת – ושינוי – עולמנו כיום?

בחרנו להעמיק בסיפורם של אלו שלא הפנו עורף, שלא עצמו עין, שהחליטו לסכן את עצמם ואת קרוביהם – ללא תמורה וללא הוקרה – בכדי לשוחח על מרחב הבחירה האפשרי של האדם. סיפורם יוכל ללמד אותנו על אנושיות, על האדם, ואולי גם על עצמנו.

עשיתי את מה שעשיתי – מפני שיש לי לב, מפני שאני בן אדם.

הלנה גוסק, חסידת אומות עולם