האדם המורד

מהי התנגדות? מה נדרש מאדם יחיד המבקש לעמוד כנגד הכובש הנאצי בתקופת המלחמה? ומה הניע צעירות וצעירים, חברי תנועות נוער ומחתרות למרוד בכובש הנאצי בגטאות ובמחנות ההשמדה?

בפעילות זו נעמוד על משמעותם של ההתנגדות והמרד, נגדיר את היסודות המובילים למרד ונתחקה אחרי סיפוריהם מעוררי ההשראה של המורדים בגטאות ובמחנות ההשמדה בתקופת מלחמת העולם השנייה.

מי הוא האדם המורד? אדם האומר לאו. אולם, אף שהוא מסרב, אינו מוותר: הריהו גם אדם האומר כן, עם התעוררותו הראשונה… מה משמעותו של "לאו" זה? משמעותו למשל: "הדברים נמשכו זמן רב מדי", "עד עכשיו כן, ולהלן- לא", "אתה מרחיק לכת", ועוד: "יש קו גבול שאותו לא תעבור".

אלבר קאמי / האדם המורד