הדרך אל הפיתרון הסופי

האם התקבלה החלטה על ביצוע "הפיתרון הסופי לשאלה היהודית"? מי קיבל את ההחלטה? מה היה תפקידן של הרשויות השונות בגרמניה הנאצית בביצועה של מדיניות זו? והאם ההחלטה הייתה ידועה מראש לכל – או התגלגלה מכורח הנסיבות בשטח?

ביחידה זו מקיימים המשתתפים חקר ובירור ברוח החינוך ההבנייתי – ומטרתה לגבש תיאוריה על הפעלת הפיתרון הסופי של השאלה היהודית בתקופת השואה. דרך גיבוש תיאוריות והוראת עמיתים מגבשים המשתתפים את דעתם האישית ואת תשובותיהם לשאלות שהועלו ביחידה, וממקמים עצמם ביחס לתפיסות האינטציונליסטיות והפונקציונליסטיות של חקר ההיסטוריה של הפתרון הסופי.

אני מטיל עליך להמציא לי בקרוב הצעה כוללת של האמצעים הארגוניים המעשיים והחומריים המוקדמים, לשם הביצוע המיועד של הפתרון הסופי של השאלה היהודית, שהעתיד אתנו ולא איתם.

הרמן גרינג במכתב לריינרד היידריך, יולי 1941