המאה העשרים בצל הג’נוסייד

המאה העשרים הייתה המאה האלימה והמדממת ביותר – מעבר למלחמת העולם השנייה שגבתה כ-64 מיליון קורבנות, התרחשו לאורך המאה רציחות עמים רבות מסיבות מגוונות, ברחבי העולם כולו.

ביחידה זו נכיר דרך שיטות הוראה קונסטרוקטיביסטיות מקרים שונים של רציחות עמים במאה ה-20. דרך שימוש בסמארטפונים ולימוד הדדי חוקרים המשתתפים מקרים שונים המעידים על הקשר העובר בין רציחות העמים ושואת העם היהודי.

נתתי הוראות ליחידות המוות שלי להשמיד ללא רחמים גברים, נשים וילדים מהגזע הפולני… אחרי הכל, מי זוכר היום את השמדת הארמנים?

אדולף היטלר, ערב הפלישה לפולין