המיסטיפיקציה של השואה

כיצד ראוי לזכור את השואה? האם מזעזעים אותנו כל כך שימושים בסמלי ורעיונות השואה ההולכים ומתגברים כחלק מתקופתנו? ומצד שני – כיצד נוכל לשמר את הזיכרון מאחורי מושג "השואה" ככל שאנו הולכים ומתרחקים מהמאורע ההיסטורי?

במאמרו "נגד מיסטיפיקציה" הגדיר פרופ' יהודה באואר את המיסטיפיקציה – עירפול של זיכרון השואה המתבטא בשלל דרכים. ביחידה זו נבחן את הצורה בה מיסטיפיקציה מתרחשת, כיצד פעולות תרבותיות, עיצוביות, רעיוניות ופדגוגיות מחלישות את מהות השואה ופוגעות במאורע ההיסטורי עצמו. יחד עם זאת נראה כיצד ניתן לגשת לנושא השואה תוך שמירה על מהותה ואמיתותה.

היחידה מומלצת מאוד ליוצאים למסע לפולין או לצוותי המורים / המלווים למסע.

אם לא נחזור למלאכה הקשה והמפרכת של ידיעת העובדות, אזי יהיו התיאורים הקשים, השירים, הקטעים השונים הממלאים – בצדק – את רוב היצירות הספרותיות הדנות בשואה, לא יותר מדרכי בריחה שטחיים. לעיתים יש אמת באסיפות המונים רגשניות מלוות בכי: אך קורה גם שאינן אלא ביטוי זול ושטחי למה שעבר על העם היהודי. לעיתים יש בהן אף חילול שם הקורבנות.

פרופ' יהודה באואר, נגד מיסטיפיקציה