השיח הביקורתי על המסעות לפולין

כיצד מלמדים את השואה – האם קיימות דרכים ראויות ובלתי ראויות בהוראת השואה? אלו לקחים מדגישים במהלך הוראת השואה? ובמה משפיעים המסעות לפולין על הוראת השואה – לחיוב או לשלילה?

מדי שנה יוצאים לפולין כ-30 אלף תלמידים מבתי ספר ומסגרות חינוכיות שונות ברחבי הארץ, לרוב לאחר 11 שנים של "נוכחות שואה" במערכת החינוך מגן עד תיכון. ביחידה זו נכיר את השיח הביקורתי על המסעות לפולין, המתייחס למהותם, למסרים העקיפים והישירים בהם – ונשאל ביחד על ההיבטים החיובים והשליליים הגלומים במסע. 

היחידה מומלצת מאוד ליוצאים למסע לפולין ולצוותי המורים / המלווים למסע.

האדם, שמהותו אינה קבועה ושטבעו פתוח ובלתי מוגמר, מסוגל לכל- לשיאים מופתיים של תבונה, רגישות, מצפון, עידון ויצירה, אך לא פחות מכך לתהומות מפלצתיות של פראיות יצרית, רוע, כיעור, גסות ורצחנות.

פרופ' נמרוד אלוני