יהדות פולין – הציוויליזציה האבודה

איזו תרבות התפתחה בפולין במשך 800 שנות יהדות? מדוע חשוב ללמוד במסגרת המסע לפולין על עולם העיירות ולחזור ל"שטייטל"? ואילו מאפיינים חיוביים ושליליים מרכיבים את התודעה של "היהודי בגולה"?

בפעילות זו נכיר את יהדות פולין – הציוויליזציה האבודה ונלמד על הזהויות המגוונות שהרכיבו עולם זה בתקופה המוקדמת ובעת החדשה. בנוסף, נעמיק במפגש של היהדות המסורתית עם התקופה המודרנית – ונראה כיצד התמודדו יהודי פולין עם השינויים שהשפיעו על כל ההיבטים בחייהם.

כשעליתי ארצה אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתי פוגש את צעירי הארץ, ומאזין לשיריהם ולהגם בבחינת ראשון – כבני אדם – יהודים, שיש להם הכרה ברורה שאכן הם כותבים מגילת יוחסין חדשה, שמתחילה בהם. ובחושבי על מגילת היוחסין שנשרפה באירופה, היה לי צער כפול על בני הדור המצוין הזה של ישראלים צעירים, שבשעה שיתבגרו ויזדקנו אפשר אפילו שלא ידעו על מה הם צריכים לבכות

אבא קובנר