יהודים, גולה ומה שביניהם

מה עבר על העם היהודי במשך 2000 שנים בגלות? מדוע איננו לומדים ויודעים את קורות העם בתקופה הארוכה ביותר בתולדותיו? וכיצד התפתחה תודעת הגולה של יהודי העולם, על המאפיינים החיוביים והשליליים המרכיבים אותה?

בפעילות זו נשוחח על התקופה המשמעותית והארוכה של בני העם היהודי בתפוצות, נבחן את עצמנו דרך חידון אינטראקטיבי על ידיעותינו בנוגע לעם היהודי בגולה – ונכיר את שלושת השבועות שהפכו למוטיב מכונן של היהודים בגולה לאורך שנותיה.

בזכירה, סוד הגאולה

הבעל שם-טוב