זיכרון השואה בחברה הישראלית

כיצד נתפסה השואה בישראל מאז שנתקיימה? אילו מגמות השפיעו על זיכרון השואה – וכיצד זיכרון זה השפיע על החברה? ומה ניתן ללמוד ממגמות העבר על זיכרון השואה בישראל היום?

בהרצאה זו נכיר אירועים היסטוריים דרמטיים שעיצבו את זיכרון השואה בישראל. דרך צפייה בקטעי חדשות, סרטים ותמונות נתחקה אחרי האנשים מאחורי דפי ההיסטוריה ונלמד על המטרות והתפיסות מאחורי עיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית.

זיכרון השואה בחברה הישראלית משמש כבריח התיכון של הזהות הקיבוצית הישראלית. יש לפתח צורת זיכרון שונה, בעלת אופי הומניסטי, שתוכל למלא תפקיד חיובי בבניית הזהות הקיבוצית הישראלית.

פרופ' דניאל גוטווין