להיות מתבגר בגרמניה הנאצית

מה הייתה תפיסתם החינוכית של הנאצים? מדוע פנו הנאצים עם עלייתם לשלטון אל תחום החינוך ובמה השקיעו את משאביהם? ומה היו התוצרים של המפעל החינוכי הנציונל סוציאליסטי ברחבי גרמניה?

בחינה מעמיקה של חומרי למידה נאציים, הבנה של מערכת החינוך בגרמניה ושימת דגש על סיפורם של חברי תנועת "הנוער ההיטלראי" – אשר הקיפה בשיאה 8 מיליון ילדים ונוער בין גילאי 10-18. יחד נבחן מהו כוחו של חינוך לאידיאולוגיה קיצונית – ונשאל מה צריך להיות הלקח מסיפורם של הנוער בגרמניה הנאצית.

הפדגוגיה שלי היא נוקשה. באיזמל יש לסלק את החולשה, במבצרי החינוך שלי יצמח נוער שיפחיד את העולם. רוצה אני נוער שהוא אלים, שתלטן, עשוי לבלי חת ואכזר… נוער זה חייב להיות מסוגל לשאת כאב, לא שמץ של חולשה, לא שמץ של רכות ידבק בו. חיית הטרף האצילה והחופשית תשתקף בזיק עיניו… כך אשרש חינוך האנושות בן אלפי שנים.

אדולף היטלר