מגילת זכויות האדם – פעילות לציון יום זכויות האדם

בשנת 1948, מתוך זוועות מלחמת העולם השנייה, אימצה הקהילה הבינלאומית והעצרת הכללית של האו"ם את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. ההכרזה קוראים ליצור מגילת זכויות האדם אשר תוסכם על הקהילה הבין לאומית כולה, במטרה להגדיר מוסר חדש בעולם שלאחר החורבן הגדול.

בפעילות זו נכיר את הרקע לכתיבת ההכרזה, את המחשבה שמאחורי בנייתה ונבחן את יישומה בעולם שלאחר קבלת ההכרזה. במיוחד נתמקד בישראל של היום ונבדוק היכן מתקיימות הנחיות ההכרזה ובמה לוקה יישום ההכרזה בחסר?

הפעילות מתאימה במיוחד לציון יום זכויות האדם הבינלאומי – ה-10 לדצמבר בכל שנה ומועברת בצורת הרצאה או סדנאות קבוצתיות.

כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים במעמד ובזכויותיהם. הם התברכו בהגיון ומצפון ועליהם להתנהג אחד אל השני ברוח של אחווה.

מתוך ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם, 1948