סדנת הצטרפות לקראת המסע לפולין

בסדנה זו אנו מקיימים בירור פנימי וקבוצתי ראשוני לגבי השואה וזיכרונה, ומהווה לרוב נקודת פתיחה לתהליכים אותם אנו מקיימים. במסגרת הפעילות נחשפים התלמידים לדימויים שונים הקשורים לשואה ולשיח הישראלי לגבי המסעות לפולין דרך כתבות מהעיתונות, קטעי קריאה, שירים ותמונות.

סדנת ההצטרפות מזמינה את המשתתפים בה להציף שאלות, לבטים ואמירות שונות אשר יסייעו להתאים את התהליך החינוכי לקבוצה המודרכת – ולמצוא את נקודת העניין האישית של כל משתתפת ומשתתף במסגרת התהליך החינוכי שיעברו.

גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן.

לאו צה, פילוסוף סיני