סדנת מושגים בהיסטוריה

קבוצות רבות יוצאות למסע לפולין לפני או במהלך למידת יחידת הלימוד העוסקת בתכנים אלו (היסטוריה ב'). על מנת לפצות על הידע החסר ולערוך סדר במאורעות ההיסטוריים, הרכבנו פעילות המובנית מלמידת ותרגול מושגי יסוד מתקופת השואה.

הפעילות מתקיימת ע"פ עקרונות ההוראה ההבנייתית (קונסטרוקטיביזם) ומתחילה בתרגול הכלי מר"ל – משער, רוצה ללמוד, למדתי. לאחר מכן חוקרים המשתתפים מושגי יסוד הקשורים לתקופה ולמאורעותיה – ומלמדים זה את זו בצורה הדדית את המושגים הרלבנטיים. ניתן לשלב בפעילות חידון KAHOOT המשלב פעילות אינטראקטיבית בסמארטפונים.

חוששני שניאלץ להיכנס לעובי הקורה של הדברים הממשיים על מנת שנוכל להגיע אל מרום פיסגת הרגשות.

פרופ' יהודה באואר