קורבנותיהם הלא-יהודים של הנאצים

מה פירוש המושג "חיים שאינם ראויים לחיותם"? מה הייתה מטרתו של המשטר הנאצי ביחס לאלו שנתפסו כ"האחר" בגרמניה? וכיצד הצעדים שנקטו ראשי השלטון נגד אסירים פוליטיים, הומוסקסואליים, שחורים, צוענים ומוגבלים שימשו אבני דרך ל"פיתרון הסופי" של השאלה היהודית?

ההיכרות עם יחסם של הנאצים לקבוצות המיעוט הנרדפות בגרמניה תורמת להבנת מהותו של הנאציזם – יצירת חברה הנוגדת את ערך שיוויון ערך האדם. דרך הלמידה נוכל להבין את האיום שהיוו קבוצות אלו על סדר העולם הנאצי, דרך עיניהם של רופאים, אנשי רוח ומנהיגים בגרמניה תחת השלטון הנאצי.

כאשר מישהו אומר, שאין לאדם זכות להרוג, יש להתנגד לקביעתו ולטעון, כי לאדם אין זכות לפעול נגד הטבע ולהשאיר בחיים את מה שלא נולד כדי לחיות… האדם חייב ליצור חוק, שיעזור לטבע לפעול לפי עקרונותיו הוא… זה אצילי, הגון ואנושי מאות מונים מהפחדנות המזדחלת מאחורי ההומניזם המטושטש…

ציטוט מתוך עיתון ה-ס"ס, 1937