שאלת הבחירה

מה היו צמתי הבחירה של המורדים והמתנגדים לנאציזם? מה גורם לאדם להסגיר את שכניו ולהפוך למשתף פעולה? ומה גרם לחסידי אומות העולם להפוך למצילי נפשות – תוך סיכון עצמי שלהם ושל יקיריהם?

"שאלת הבחירה" היא אצלנו שם קוד לאותה בחירה אנושית המתקיימת בכל מצב ומציפה את היחס של האדם לסביבתו – ואת בחירתו כפועל יוצא של מערכת הערכים שלו, הסביבה שבו גדל, האופי הייחודי לו וההזדמנות אליה נקלע. בפעילות זו נתחקה אחרי רגעים מכריעים בחייהם של דמויות אמיתיות מתקופת השואה – ונברר את שורשיו של מעשה הבחירה והמניעים אליו.

רשות כל אדם נתונה לו:  אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו; ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו.

ר' משה בן מימון, הלכות תשובה