שכנים

כיצד התמודדו תושבי פולין – היהודים והנוצרים עם המציאות של מלחמת העולם השנייה? כיצד ניתן להסביר מקרים קשים של אלימות כנגד פולנים יהודים שהתרחשו בקהילות בנות מאות שנים? ומנגד – מה ניתן ללמוד מכך שהמספר הגדול ביותר של חסידי אומות העולם הידועים לנו כיום הם פולנים?

המושג "שכנים" עוטף בתוכו משרע רחב של רגשות, מחשבות, דילמות וסיפורים שהתרחשו בין יהודים לנוצרים בפולין בתקופת מלחמת העולם השנייה. אנו מעוניינים ליצור תמונה מורכבת של יחסי יהודים ונוצרים, דרך התייחסות לרצח ולהצלה, לאדישות ולמעורבות. כחלק מהיחידה מכירים המשתתפים את סיפורם של ארגון הז'יגוטה, הטבח בידוובנה, דו"ח קארסקי ודוגמאות נוספות.

היו אסמים בהם שרפו יהודים. אבל היו גם אסמים אחרים, של חסידי אומות העולם. זהו האור הקטן באפלה שאסור להתעלם ממנו.

מדברי שבח וייס, שגריר ישראל בפולין לשעבר